1. Splošno

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo v vseh pogodbenih razmerjih, sklenjenih v zvezi z izdelavo foto izdelkov preko spletne trgovine www.rozlebregar.com. Splošni pogoji poslovanja, ki so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov, veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje, obravnavajo in urejajo delovanje spletne trgovine, elemente poslovnega odnosa med ponudnikom in naročnikom – kupcem in pravice slednjega.

Spletno stran www.rozlebregar.com in spletno trgovino upravlja Rožle Bregar s.p., Vurnikov trg 3a, 4240 Radovljica, Slovenija, D.Š.: SI53314301, ki je tudi lastnik spletne strani in spletne trgovine. Navedeno samostojno podjetje je kot ponudnik foto storitev tudi pogodbena stranka tega razmerja (v nadaljevanju: ponudnik).

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa, tj. oddaje spletnega naročila. Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

V primeru komunikacije po e-pošti ali telefonu podjetja šteje, da je naročnik prebral pričujoče splošne pogoje ter da se z njimi v celoti strinja.

Podjetje si pridržuje pravico, da občasno brez posebnega predhodnega opozorila spremeni splošne pogoje.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov naročnikov storitev ali obiskovalcev spletnega mesta podjetja je urejeno v Splošnih pogojih zasebnosti.

Storitev izvedbe naročila opravlja The Print Space, ki je odgovorna za izdelavo  in pošiljanje izdelkov naročenih preko spletne strani www.rozlebregar.com.

Naročnik se zavezuje, da ne bo uporabljal izdelkov iz spletne strani www.rozlebregar.com ali storitev le te za noben nezakonit ali nedovoljen namen, prav tako se zavezuje, da ne bo kršil nobenih zakonov v svoji pristojnosti (vključno, vendar ne omejeno na avtorske pravice).

Prepovedano je prenašanje virusov ali kod destruktivnega značaja.

Kršitev katerega koli izmed pogojih bo povzročila takojšnjo prekinitev storitev.

Ponudnik si pridružuje pravico, da zavrne storitev komurkoli iz kakršnega koli razloga in kadarkoli.

Naročnik je seznanjen, da njegova vsebina (razen podatkov o kreditni kartici) lahko potuje nešifrirano in vključuje (a) prenos preko različnih omrežij; in (b) spremembe, da ustrezajo tehničnim zahtevam povezovanja omrežij ali naprav. Podatki o kreditni kartici so vedno šifrirani med prenosom preko omrežij.

Naročnik se zavezuje, da ne bo reproduciral, podvajal, kopiral, prodajal ali izkoriščal nobenega dela storitve, uporabe storitve ali dostopa do storitve ali katerega koli stika na spletni strani, preko katere se storitev zagotavlja, brez izrecnega pisnega dovoljenja s strani ponudnika.

Naslovi, ki se uporabljajo v tem sporazumu, so vključeni samo zaradi udobja in ne bodo omejevali ali drugače vplivali na te pogoje.

 

2. Uporaba spletnega mesta

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom spletnega mesta.

Če uporabnik spletno mesto uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik začasno ali trajno (glede na težo kršitve) onemogoči dostop do portala.

Z uporabo spletnega mesta med uporabnikom in ponudnikom ne nastane nobena pogodba in noben pogodben odnos. Uporabnik zaradi uporabe spletnega mesta razen obveznosti, ki so navedene v teh pogojih, nima nobenih drugih obveznosti.

Ponudnik si pridržuje pravico, da dostop do portala, določenih delov portala ali posameznih funkcionalnosti na portalu kadarkoli omeji (npr. samo za registrirane uporabnike ali naročnike) ali veže na izpolnitev določenih pogojev.

 

3. Oddaja in preklic naročila

Naročnik – kupec opravi nakup z oddajo naročila v spletni trgovini. Po oddaji naročila prejme uporabnik na svoj elektronski poštni naslov potrdilo o prejetem naročilu. V primeru, da naročnik – kupec v roku 1 ure po oddanem naročilu na svoj elektronski naslov ne prejme odgovora o prejetem naročilu, niti ni odgovora v njegovi vsiljeni elektronski pošti, naj o tem obvesti ponudnika na elektronski naslov hi@rozlebregar.com. Po oddaji oz. potrditvi naročila se preko ponudnika naročilo avtomtično pošlje podizvajalcu v tiskarno The Print Space (74 Kingsland Road, London E2 8DL, UK), ki naročilo sprejme v roku 24 ur ter izdela naročeno blago in ga odpremi v roku, ki je določen v 4. točki.

Za vsebino oddanega naročila odgovarja izključno naročnik – kupec.

Skladno z 2. točko petega odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) ter glede na naravo naročila, ki je izdelano po natančnih navodilih naročnika – kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam, slednji praviloma nima pravice odstopa od pogodbe.

Ponudnik ni odgovoren za motnje v poteku storitve oddaje naročila, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. računalnik, okužen z virusi) ali ponudnikov poti oziroma infrastrukture, ki jo uporablja storitev spletna trgovina (npr. izpad delovanja medmrežja).

 

4. Dobavni rok in dostava

Tiskarna The Print Space naročeno blago po izdelavi zapakira v primerno embalažo, ki omogoča, da se izdelek med transportom ne poškoduje, ter ki zagotavlja zaupnost narave izdelka, ter blago odpošlje najkasneje v roku 3-8 delovnih dni od sklenitve pogodbe, tj. od prejema potrditvenega elektronskega sporočila, ki ga naročnik prejme s strani ponudnika, pri čemer se dobavni roki razlikujejo glede na naročeni izdelek ali lokacijo dostave. Če ponudnik svoje obveznosti ne bo mogel izpolniti v roku, ker blago ne bo na razpolago, bo o tem obvestil kupca.

Privzeta možnost za pošiljanje preko poštne pošiljke v EU/EGP (pošiljanje iz studija v Nemčiji) je Deutsche Post. Za Združeno kraljestvo se pošilja preko Royal Mail (pošiljanje iz studija v Londonu). Za vse države izven teh regij (tj. ZDA, Kanada, Avstralija) se naročila pošiljajo s hitro kurirsko službo DHL Express (pošiljanje iz studija v Londonu)

V primeru, da naročnik – kupec ne prejme paketa v 15 delovnih dneh od sklenitve pogodbe, mora to sporočiti ponudniku.

Dostava se izvrši na naslov, ki ga je naročnik – kupec navedel ob oddaji. Zaradi zagotavljanja čim uspešnejše in čim hitrejše dostave se zahteva, da kupec ob oddaji naročila poda popolne podatke o naslovu dostave in tudi kontaktno telefonsko številko. V primeru, da dostave blaga na naslovu za dostavo ni mogoče opraviti, dostavljavec pusti obvestilo o prispeli pošiljki oziroma o poskusu predaje blaga. V primeru, da naročnik – kupec naročenega blaga ne prevzame v postavljenem roku, ponudnik izdelek na svoje stroške ustrezno uniči – reciklira. Kljub temu je naročnik – kupec še vedno zavezan k plačilu opravljenih storitev – izdelave foto izdelkov.

 

5. Cene

Vse cene izdelkov so izražene v evrih in vključujejo davek na dodano vrednost, če ni izrecno določeno drugače. Za posamezno naročilo so veljavne cene, ki veljajo v trenutku oddaje naročila. Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti in se lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremenijo.

V primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

 

6. Stroški dostave

Stroški dostave se izračunajo na podlagi velikosti paketa, števila naročenih izdelkov in destinacije dostave in bremenijo naročnika – kupca.

V primeru, da so v okviru enega oddanega naročila naročeni izdelki, katerih pakiranje ni kompatibilno in je naročilo potrebno odpremiti v več paketih, je naročnik – kupec zavezan k toliko kratnemu plačilu stroškov dostave, kolikor je odpremljenih paketov. O tem je naročnik – kupec pred oddajo naročila tudi izrecno obveščen.

Stroški, ki nastanejo zaradi carinjenja ob pošiljanju v države izven EU ali Združenega Kraljestva, bremenijo naročnika – kupca.

 

7. Način plačila

Naročnik – kupec svojo obveznost plačila kupnine in stroškov dostave poravna s plačilno oziroma kreditno kartico ali preko Paypal, Apple Pay in Google Pay ob oddaji naročila.

Pri nakupu v spletni trgovini ponudnika, se v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo, ki ureja plačilne storitve (Direktiva (EU) 2015/2366 o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD 2)), kadar se zagotavlja ukrep t.i. močne avtentikacije strank, vsi podatki, potrebni za obdelavo plačilne transakcije, prenesejo ponudniku plačilnih storitev.

 

8. Odgovornost za napake

Ponudnik odgovarja za stvarne napake izdelkov, skladno z določili ZVPot.

Če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov, tj. v primeru, da gre za dostavo napačnih izdelkov ali poškodbo le teh, naročnik – kupec v roku 24 ur od prejema izdelka obvesti ponudnika in mu posreduje fotografije, ki natančno prikazujejo poškodovan ali napačen izdelek. Ponudnik obvesti naročnika v roku osmih dni o razrešitvi nastale težave. V kolikor ponudnik zahteva vračilo poškodovanega ali napačnega artikla, kupec dostavljene izdelke na stroške ponudnika vrne, ponudnik pa jih v roku, ki velja v primeru oddaje naročila, brezplačno nadomesti z ustreznimi.

Kdaj je napaka stvarna? Kadar:

  • ima artikel vidne poškodbe, ki so posledica dostave.
  • je ponudnik izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Če dostavljeni izdelki ne ustrezajo lastnostim oziroma specifikacijam naročenih izdelkov (dostava izdelkov z napako), mora kupec o tem obvestiti ponudnika v 24 urah od datuma prejema izdelka.

Ponudnik ne dogovarja za napake, ki na izdelku nastanejo kot posledica izpostavljenosti naravnim vplivom (vlaga, neposredna sončna svetloba, visoka temperatura, …).

Potrošnik oziroma kupec mora v obvestilu o napaki, ki ga ponudniku posreduje potom elektronske pošte, natančneje opisati napako in ponudniku posredovati fotografije, ki natančno prikazujejo napako.

Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora ponudnik v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi. V primeru, da se ugotovi, da je naročnikovo – kupčevo grajanje napake upravičeno, ima le – ta pravico zahtevati, da ponudnik izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom.

Ob upoštevanju lastnosti različnih medijev – nosilcev podatkov, ponudnik ne odgovarja za morebitna manjša barvna odstopanja, ki bi se izkazala med podatki, prikazanimi na elektronskem mediju (monitor) in podatki, natisnjenimi ali razvitimi na papirju.

 

9. Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik zbira osebne podatke v spletni trgovini www.rozlebregar.com v največji meri z namenom zagotoviti pravilno delovanje spletne trgovine ter nudenja zahtevanih storitev.

Ponudnik se pridobljene osebne podatke zavezuje varovati in shranjevati v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Podizvajalcu The Print Space, ki izvaja tiskanje izdelka in je odgovoren za organizacijo dostave izdelka preko dostavnih služb (npr. Deutsche Post, Royal Mail, DHL Express ipd.), bo ponudnik zaupal le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku, elektronski naslov, telefonsko število in naslov za dostavo).

Prek elektronske pošte bo tako ponudnik kot tudi podizvajalec stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi naročnik – kupec sam.

Ponudnik za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

  • ime in priimek;
  • naslove za dostavo;
  • naslov elektronske pošte;
  • kontaktno telefonsko številko;
  • državo bivanja;
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, ponudnik ne odgovarja.

10. Omejitev odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovi strani. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

Ponudnik ima možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi očitna napaka (46. člen Obligacijskega zakonika). Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih ponudnik v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

 

11. Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov ter se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

Ponudnik ima, skladno z določili ZVPot vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanje pritožb. Naročnik – kupec v primeru težav ponudnika za obravnavanje pritožb kontaktira po elektronski pošti. Ponudnik bo najkasneje v roku 8 delovnih dni potrdil, da je pritožbo prejel ter naročniku – kupcu sporočil potek nadaljnje obravnave tega postopka. Ponudnik se, skladno s svojo vizijo, trudi, da se vse nastale spore, tudi iz razloga ekonomičnosti postopka na strani obeh strank, rešuje sporazumno, tudi s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, skladno z določili Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS). V primeru, da sporazumna rešitev nastale sporne situacije ne bo možna, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Radovljici.

 

12. Varstvo potrošnikov

Za vse, s temi splošnimi pogoji neurejena razmerja oz. elementi, veljajo pravila veljavne zakonodaje s področja varstva potrošnikov.

 

13. Veljavnost splošnih pogojev poslovanje

Ti splošni pogoji veljajo v primeru naročila preko spletnih strani ponudnika.

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo od 13. 8. 2023 dalje.

 

obvestilo A5 uai